Almo Nature filozofija


Tvrtka Almo Nature je osnovana 2000. godine i bila je prva tvrtka na svijetu koja je proizvodila i dovela na tržište hranu za mačke i pse bez dodataka.

Prije svega Almo Nature hrana je pripremljena za kućne životinje te u proizvodnji imaju "njihov pogled" i njihovo dobro u središtu pozornosti. Svi sastavi imaju visoku biološku i hranjivu vrijednost. Sastojci Almo Nature hrane se ne mijenjau u daljnjim postupcima obrade.

Almo Nature je u srcu svih životinja. Zato je Almo Nature hrana proizvedena potpuno bez okrutosti:. Sadrži meso iz slobodnog uzgoja životinja ili mesa, ali i mesa ulovljenog u moru.

(Vir: Almo Nature 2009)

0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata