Za degue

Degui su manji od činčila, potrebno im je puno prostora i vrlo su strašljivi. Vrlo lako znaju pobjeći. Zato su važni kvalitetni i stabilni materijali koji mogu izdržati napade deguovih zubića, kao i ne preveliki razmak na rešetkama kaveza.

0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata