Propisi o uklanjanju otpada

Propisi o uklanjanju otpada

Napomena o odlaganju strih baterija

Sljedeća napomena se odnosi na one koji koriste baterije ili proizvode s ugrađenom baterijom, a ne preprodaju iste u dostavljenom obliku (krajnji korisnik):

1. Vraćanje starih baterija bez naknade

Baterije se ne smiju ukloniti u normalno kućansko smeće. Vi imate zakonsku obavezu o vraćanju starih baterija, tako da se može osigurati pravilno odlaganje. Stare baterije možete predati u jednom od komunalnih skupljališta ili u trgovini. Mi smo također kao distributeri baterija obvezni uzeti natrag stare baterije, pri čemu se naša obaveza o uzimanju natrag samo odnosi na baterije koje mi u asortimanu prodajemo kao nove ili koje smo imali prije u asortimanu. Vrste prije spomenutih starih baterija možete frankirati i poslati poštom natrag na našu adresu ili možete predati iste direktno u našem skladištu na sljedećoj adresi:

zooplus SE

c/o Rhenus AG & Co. KG

Marktal 3

99880 Hörselgau

2. Značenje simbola na bateriji

Battery disposal

Baterije su označene sa znakom prekrižene kante za smeće. Taj znak upućuje na to da se baterije ne smiju ukloniti u normalno kućansko smeće. Baterije koje sadrže vise od 0,0005 posto žive, vise od 0,002 posto kadmij ili vise od 0,004 posto olova, nalazi se ispod znaka kante za smeće kemijski znak za korištenu štetnu tvar – pri tome “Cd” označava kadmij , "Pb" označava olovo , a" Hg" stoji za živu.

Odlaganje električne i elektroničke opreme

Znak „prekrižene kante za smeće“ znači: električne i elektronička oprema se ne smije odlagati u kućansko smeće. Bez naknade možete stare aparate predati na komunalnim skupljalištima. Stare aparate koje se mogu poslati u paketima iz privatnih kućanstva možete poslati paketom na vraćanje. Za to Vam besplatno nudimo oznaku povratka koju možete zatražiti preko maila na service@zooplus.hr. Obratite pažnju pri tome na pravilnu ambalažu za slanje, tako da se izbjegava lomljenje i mehaničko zbijanje ili lom. Imajte na umu da smo dužni samo vratiti stare opreme s duljinom brida od oko 25 cm, ako kod nas kupite proizvod istog tipa uređaja, koji obavlja većinom iste funkcije. Prihvat otpada se smije odbiti ako postoji rizik za zdravlje i sigurnost ljudi radi zagađenja. Za brisanje osobnih podataka imate vlastitu odgovornost. Stare baterije i stari akumulatori koji nisu obuhvaćeni starom opremom, treba odvojiti prije predaje.

Napomena za propis pakiranja

Mi se naravno držimo obaveze propisa uklanjanja te smo zadužili tvrtku za upravljanje otpadom.