Informacije – Akt o digitalnim uslugama

Ako i u mjeri u kojoj zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Njemačka („zooplus”) pruža posredničke usluge kako je definirano u članku 3. točki (g) Uredbe (EU) 2022/2065 („DSA”), primjenjuju se sljedeće informacije.

Jedinstvena kontaktna točka za nadležna tijela

U skladu s člankom 11. DSA-ja zooplus je odredio sljedeću adresu e-pošte kao jedinstvenu kontaktnu točku za izravnu komunikaciju s tijelima država članica, Komisijom i Europskim odborom za digitalne usluge u vezi s primjenom DSA-ja: kliknite ovdje ili nam se obratite na DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Prilikom slanja e-pošte na DigitalServicesActSPC@zooplus.com navedite svoje puno ime i prezime te naziv nadležnog tijela u čije ime nam se obraćate. Uz to, bit će nam potrebna adresa e-pošte koja bi trebala biti povezana s relevantnim tijelom EU-a kako bismo vam se mogli obratiti.

Ta kontaktna točka rezervirana je samo za nadležna tijela.

Komunikacija s tom adresom e-pošte može biti na njemačkom i engleskom jeziku, ali ako je potrebno, surađivat ćemo s vama kako bismo se prilagodili komunikaciji i na nekom drugom jeziku. Ako nam se obratite u ime nadležnog tijela, potražite odgovarajuću kontaktnu točku u našem odjeljku za kontakt (https://support.zooplus.hr/hr/support/home) ili u nastavku ako ste primatelj usluge zooplusa.

Jedinstvena kontaktna točka za primatelje usluga

U skladu s člankom 12. DSA-ja, zooplus je odredio sljedeću adresu e-pošte kao jedinstvenu kontaktnu točku za izravnu komunikaciju s primateljima usluga: kliknite ovdje ili nam se obratite na DigitalServicesAct@zooplus.com.

Prilikom slanja e-pošte na DigitalServicesAct@zooplus.com navedite svoje puno ime i prezime te naziv usluge koju primate. Uz to, bit će nam potrebna vaša adresa e-pošte kako bismo mogli kontaktirati s vama.

Ta kontaktna točka rezervirana je samo za primatelje usluga.

Komunikacija s tom adresom e-pošte može biti na njemačkom i engleskom jeziku, ali ako je potrebno, surađivat ćemo s vama kako bismo se prilagodili komunikaciji i na nekom drugom jeziku. Ako nam se obratite kao primatelj usluga, potražite odgovarajuću kontaktnu točku u našem odjeljku za kontakt (https://support.zooplus.hr/hr/support/home).

Pravni zastupnik

Pravni zastupnici zooplusa prema članku 13. DSA-ja su

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Njemačka

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (pon. do pet. 8:00 – 19:00, sub. 8:00 – 14:00)

Izvješća i informacije o prosječnim mjesečno aktivnim primateljima

Čim zooplus objavi izvješća u skladu s člankom 15. DSA-ja, ona će biti dostupna ovdje.

Mehanizam obavješćivanja i djelovanja

Ako nas želite obavijestiti o prisutnosti određenih podataka na našoj usluzi koje smatrate nezakonitim sadržajem, molimo vas da upotrijebite obrazac koji je dostupan ovdje i obuhvatite sljedeće:

(a) dovoljno potkrijepljeno objašnjenje razloga zbog kojih navodite da su predmetne informacije nezakonit sadržaj, (b) jasnu naznaku točne elektroničke lokacije tih informacija kao što su točan URL ili URL-ovi i, po potrebi, dodatne informacije koje omogućuju identifikaciju nezakonitog sadržaja prilagođene vrsti sadržaja i određenoj vrsti poslužiteljske usluge, (c) ime i adresu e-pošte pojedinca ili tijela koji podnosi obavijest, osim u slučaju informacija za koje se smatra da obuhvaćaju jedno od kaznenih djela iz članaka 3. do 7. Direktive 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32011L0093), (d) izjavu kojom se potvrđuje vjerodostojno uvjerenje pojedinca ili tijela koji podnosi obavijest da su informacije i navodi sadržani u njima točni i potpuni.

Ako i u mjeri u kojoj se usluge zooplusa kvalificiraju kao usluge „internetske platforme” kako je definirano u članku 3. točki (i) DSA-ja, primjenjuju se i sljedeće informacije:

Interni sustav rješavanja pritužbi

Ako želite podnijeti pritužbu protiv odluke koju je donio zooplus po primitku obavijesti ili protiv sljedećih odluka koje je donio zooplus na temelju toga što informacije koje ste dali predstavljaju nezakonit sadržaj ili nisu u skladu s uvjetima i odredbama zooplusa:

(a) odluke o uklanjanju ili onemogućavanju pristupa ili ograničavanju vidljivosti informacija

(b) odluke o obustavi ili prekidu pružanja usluge, u cijelosti ili djelomično

(c) odluke o zamrzavanju ili zatvaranju vašeg računa

(d) odluke o zamrzavanju, prekidu ili drugom ograničenju mogućnosti monetizacije informacija koje ste dostavili

upotrijebite sljedeći obrazac: [link]

Pritužba se bez naknade može podnijeti u roku od šest mjeseci od primitka odluke zooplusa.

Izvansudsko rješavanje sporova

Ako ste primatelj usluga zooplusa kao internetske platforme (kako je definirano u DSA-ju), uključujući pojedince ili tijela koja podnose obavijesti, obrađene odlukama iz gore navedenog stavka „Interni sustav rješavanja pritužbi”, imate pravo odabrati bilo koje izvansudsko tijelo za rješavanje sporova koje je certificirano u skladu s člankom 21. stavkom 3. DSA-ja kako bi se riješili sporovi koji se odnose na te odluke, uključujući pritužbe koje nisu riješene putem internog sustava rješavanja pritužbi iz gore navedenog stavka.