Opći uvjeti poslovanja za potrošače

1. Područje važenja

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve narudžbe i isporuke između zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 München, Njemačka (u daljnjem tekstu: zooplus) i njegovih kupaca putem internetske trgovine www.zooplus.hr.

2. Naručivanje, sklapanje i tekst ugovora, ograničenja, komercijalne preprodaje

1. Postupak naručivanja

zooplus nudi svojim kupcima opširan asortiman svega na temu kućnog ljubimca. S klikom na proizvod ili na naziv proizvoda kupac dolazi do detalja o proizvodu, npr. do opreme, veličine ili različitih okusa proizvoda. S upisivanjem željenog broja proizvoda i klikom na simbol košarice proizvod se odlaže u virtualnu košaricu.

S klikom na polje "Košarica", u online trgovini prikazano gore desno, kupac dolazi do pregleda izabranih proizvoda i može u bilo koje vrijeme provjeriti koja roba se nalazi u njegovoj virtualnoj košarici, i po potrebi izvršiti promjene.

Ako kupac želi zaključiti svoju kupovinu, može to učiniti s klikom na polje „naruči / na blagajnu“. Već registrirani kupci mogu ovdje upisati svoje korisničko ime i lozinku, kako bi za naručivanje mogli automatski koristiti svoje već pohranjene informacije. Alternativno se kupac može registrirati kao novi kupac i napraviti korisnički račun ili nastaviti kupovinu bez otvaranja korisničkog računa. U ovom slučaju mora kupac na sljedećoj stranici upisati svoju adresu i podatke o svojem računu.

S novim klikom na polje „dalje“ kupac dolazi do zadnjeg koraka narudžbe "pregled". Ovdje kupac može vidjeti cjelokupnu narudžbu s podacima o cijeni (uključen zakonski porez na dodanu vrijednost) kao i podatke o dostavnoj službi i troškovima dostave.

Narudžba se zaključuje s klikom na polje "naruči". Time se predaje obvezujuća ponuda.

zooplus ne naplaćuje nikakve naknade za korištenje sustava komunikacije na daljinu, ali korisnik može snositi uobičajene troškove za korištenje ovih usluga prema trećim stranama (npr. mobilni i internetski operater).

2. Sklapanje ugovora

a. Roba koja se nudi u trgovini prodaje se isključivo nekomercijalnim osobama, odnosno samo potrošačima koji sklapaju pravni posao u svrhe koje se ne mogu pripisati njihovoj komercijalnoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Ponude koje se pojavljuju na našoj web stranici www.zooplus.hr stoga nisu namijenjene poduzećima. Gospodarski subjekti su poslovne ili pravne osobe ili poslovno sposobna društva koja pri sklapanju pravnog posla djeluju u obavljanju svoje trgovačke ili samostalne profesionalne djelatnosti.

b. Slike asortimana u online trgovini služe kao ilustracija i ne predstavljaju obvezujuće ponude za prodaju. Dovršavanjem postupka narudžbe klikom na gumb "Kupi" kupac daje obvezujuću ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Kupac nakon toga dobiva automatiziranu potvrdu primitka narudžbe putem e-pošte (potvrda narudžbe). Ova potvrda narudžbe ne predstavlja prihvaćanje ponude. Ugovor sa zooplusom je sklopljen tek kada zooplus pošalje naručeni proizvod kupcu i slanje kupcu bude potvrđeno e-poštom (potvrda o slanju).

c. Neovisno o točki 2.2.b., ako kupac odabere plaćanje unaprijed, ugovor je već sklopljen kada zooplus pošalje podatke o plaćanju narudžbe. Ovi podaci o plaćanju bit će poslani kupcu unutar 24 sata od predaje narudžbe. Potvrda narudžbe ne predstavlja podatke o plaćanju. U slučaju plaćanja unaprijed, iznos fakture dospijeva po primitku podataka o plaćanju i plaća se u roku od 7 dana od primitka bankovnim prijenosom na jedan od računa navedenih pod 8.1.d. Za poštivanje roka plaćanja odlučujući je primitak iznosa fakture na naš račun. Ako se plaćanje ne evidentira na jednom od računa navedenih pod 8.1.d. nakon 7 dana, narudžba kupca će biti automatski poništena.

d. Jezik ugovora je hrvatski.

3. Tekst ugovora

Tekst ugovora će biti pohranjen kod nas do potpune obrade narudžbe, nakon čega će biti arhiviran na čuvanje sukladno poreznom i trgovačkom pravu. Po primitku narudžbe od strane zooplusa, kupac će primiti zasebnu potvrdnu e-poruku s bitnim sadržajem ugovora, uključujući Opće uvjete poslovanja koji su važeći u trenutku sklapanja ugovora. Ako izgubite svoje dokumente povezane s narudžbom, molimo kontaktirajte nas. Poslat ćemo Vam kopiju podataka narudžbe.

4. Ograničenje količine, maksimalna vrijednost narudžbe, komercijalna preprodaja

Ponuđena roba prodaje se samo u količinama za domaću potrošnju i samo punoljetnim osobama. Maksimalna dopuštena vrijednost narudžbe je 1900 EUR. Komercijalna preprodaja robe nije dopuštena. Zooplus zadržava pravo ne prihvaćati ugovorne ponude za koje se čini da su dane u svrhu komercijalne preraspodjele robe.

3. Cijene i troškovi slanja

Sve cijene sadrže zakonski porez na dodanu vrijednost i ostale sastavne dijelove cijene te ne uključuju troškove dostave. 

Pogledajte informacije o troškovima dostave za naše zemlje isporuke.

Ako naručite proizvode od zooplusa za isporuku izvan EU, možda ćete biti podložni uvoznim carinama i porezima koji će biti naplaćeni kada paket stigne na navedeno odredište. Sve dodatne troškove carinjenja snosite sami; mi nemamo kontrolu nad tim naknadama. Carinski se propisi uvelike razlikuju po zemljama, pa biste se za više informacija trebali obratiti lokalnoj carini.

4. Dostava

Dostava je moguća samo na području Republike Hrvatske.

Osim ako nije drugačije navedeno u ponudi ili pojedinostima proizvoda, dostava se vrši u roku od 2 do 4 radna dana. Rok za isporuku počinje teći dan nakon sklapanja ugovora, osim za plaćanje unaprijed, pri kojem rok počinje teći dan nakon izdavanja naloga za plaćanje. Ako posljednji dan roka pada na  subotu, nedjelju ili državni praznik priznat od strane države koje je mjesto dostave, rok se automatski produljuje na sljedeći radni dan. Informacije o uvjetima dostave i slanja dostupne su ovdje.

Ako svih naručenih proizvoda nema na zalihi, zooplus je ovlašten da na vlastiti trošak poduzme djelomičnu dostavu ako je to za kupca prihvatljivo.

U slučaju da zooplus ne može dostaviti naručeni proizvod, jer zooplus sam bez vlastite krivnje nije primio dostavu od svojih dobavljača, zooplus može odstupiti od ugovora. U ovom slučaju će zooplus bez odgađanja informirati kupca i ponuditi mu sličan usporediv proizvod. Ako sličan proizvod nije dostupan ili ako kupac ne želi dostavu tog proizvoda, zooplus će bez odgađanja nadoknaditi već plaćenu uslugu.

Unutar EU se dostava odvija bez naplate carine. Pri dostavi u ostale zemlje izvan EU, posebno u Švicarsku, kupac snosi sam eventualnu carinu, porez i ostale naknade.

Ako dostavljeni artikl pokazuje štetu nastalu transportom, treba po mogućnosti biti što prije obaviještena zooplus korisnička služba. Zooplus time dobiva mogućnost da reklamira štetu prijevozniku ili prijevoznom osiguranju. Ako kupac izostavi prijavu štete nastale transportom, to nema nikakav utjecaj na njegovo zakonsko pravo na garanciju.

5. Zadržavanje vlasništva

Do potpunog podmirenja računa roba ostaje vlasništvo zooplusa. Prije prijelaza vlasništva davanje u zalog, prenošenje sigurnosti, obrada ili preinaka robe bez suglasnosti zooplusa nisu dozvoljeni.

6. Pravo na povrat

Potrošači imaju zakonsko pravo na povrat pri sklapanju ugovora o prodaji na daljinu. Zooplus pruža sljedeće podatke sukladno zakonskom modelu. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu pretežno komercijalne niti povezane sa samostalnom djelatnosti.

Za daljnja pitanja o pravu na povrat se kupac može obratiti korisničkoj službi u zooplusu.

Upute za ostvarivanje prava na povrat

Obavijest o pravu na povrat

Imate pravo unutar četrnaest dana opozvati Vaš ugovor bez navođenja razloga. Rok opoziva iznosi četrnaest dana od dana na kojem ste Vi ili treća osoba imenovana od Vas, koja nije prijevoznik, preuzeli zadnju robu.

Kako biste ostvarili svoje pravo na povrat, trebate nas (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Njemačka, telefonski broj: +385-17-900-324, e-mail adresa: service@zooplus.hr) informirati s jasnom izjavom o Vašoj odluci da želite opozvati ovaj ugovor. Za to možete koristiti priloženi obrazac o odustajanju, koji nije propisan, već se radi samo o primjeru.

Da bi rok opoziva bio valjan, dovoljno je da pošaljete obavijest za ostvarivanje prava na povrat prije isteka opozivnog roka.

Posljedice povrata

Ako opozivate ovaj ugovor, vraćamo Vam sve Vaše uplate koje smo primili od Vas, uključeno i troškove slanja (s iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz toga da ste izabrali drugi jeftiniji način standardne dostave od onog koji smo Vam predložili) bez odgađanja i najkasnije unutar četrnaest dana od dana kada je kod nas zaprimljena obavijest o Vašem opozivu ovog ugovora. Za vraćanje uplaćenog novca primjenjujemo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom Vaše početne transakcije, osim ako s Vama nije izričito dogovoreno nešto drugo ili u slučaju plaćanja pouzećem (u tom slučaju novac će biti uplaćen na vaš bankovni račun); ni u kojem slučaju Vam neće biti zaračunate naknade zbog vraćanja uplate. Mi možemo uskratiti povrat novca dok ne dobijemo robu natrag ili dok ne pribavite dokaz da ste poslali robu, ovisno o tome što je raniji rok.

Robu trebate vratiti ili predati bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ovog ugovora na našu adresu

zooplus SE

c/o Rhenus AG & Co. KG

Marktal 3

99880 Hörselgau

Njemačka

Rok je valjan ako pošaljete robu prije isteka roka od četrnaest dana.

Mi snosimo troškove povratnog slanja robe. Vi morate nadoknaditi mogući gubitak vrijednosti robe samo ako taj gubitak vrijednosti proizlazi iz nepotrebnog postupanja s robom, a do kojeg se dolazi provjerom kvalitete, značajki i načina djelovanja robe.

Kraj obavijesti o pravu na povrat


Isključivanje prava na povrat

Pravo na povrat ne postoji prilikom dostave robe

  • Koja nije unaprijed proizvedena i za čiju je proizvodnju mjerodavan inidvidualni izbor i određivanje potrošača ili koja je jednoznačno napravljena prema posebnim željama kupca, kao i kod brzo pokvarljive robe ili kod robe čiji rok upotrebe brzo može biti prekoračen.
  • Koja nije prikladna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga (zaštita zdravlja) kada se ukloni pečat nakon dostave.
  • kada se roba nakon dostave iz razloga njezinog stanja i svojstava nerazdvojivo pomiješa s ostalim proizvodima.

Obrazac o odustajanju

Primjerak obrasca o odustajanju

(Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite odustati od ugovora.)

— Prima: zooplus SE, Korisnička služba, Sonnenstraße 15, 80331 München, service@zooplus.hr

— Ja/mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo (*) da odustajem/odustajemo (*) od svojeg ugovora za prodaju

sljedeće robe / za pružanje sljedeće usluge (*):

— Naručene dana (*)/ Primljene dana (*)

— Naziv potrošača

— Adresa potrošača

— Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac popunjava na papiru)

— Datum

_______________

(*) Prekrižiti nepotrebno.

7. Garancija i jamstvo

Vrijedi zakonsko pravo o garanciji.

Veterinarska dijetalna hrana se treba primjenjivati samo prema preporuci veterinara i samo pod njegovom redovitom kontrolom. Kućnog veterinara se treba posjećivati tijekom hranjenja redovito (svakih 6 mjeseci) zbog kontrolnih pregleda i odmah prilikom pogoršanja zdravstvenog stanja kućnog ljubimca. Zooplus ne preuzima odgovornost za posljedice nestručne ili medicinski neprikladne primjene veterinarske dijetalne hrane.

Lijekovi se smiju koristiti samo prema preporuci i pod redovitom kontrolom kućnog veterinara. Kućnog veterinara se treba redovito posjećivati tijekom korištenja lijekova zbog kontrolnih pregleda i odmah prilikom pogoršanja zdravstvenog stanja kućnog ljubimca. Zooplus ne preuzima odgovornost za posljedice nestručne ili medicinski neprikladne primjene lijekova.

8. Načini plaćanja, bonovi, zatezne kamate i ostale zatezne štete, fakture

1. Načini plaćanja

Zooplus nudi izbor između sljedećih opcija plaćanja: a. Plaćanje kreditnom karticom, b. Plaćanje unaprijed, c. Plaćanje putem ApplePaya, d. Plaćanje pouzećem. Zadržavamo pravo da za svaku narudžbu, u pojedinačnim slučajevima ili ovisno o načinu dostave koji kupac odabere, ne ponudimo određene načine plaćanja ili prihvatimo samo određene načine plaćanja te referiramo na druge načine plaćanja. Plaćanje slanjem gotovine ili čekova nije moguće i zooplus ne odgovara za gubitak.

a. Plaćanje kreditnom karticom

Kod plaćanja kreditnom karticom slijedi terećenje računa unutar jednog tjedna nakon slanja robe ( prihvaćamo MasterCard, Maestro, Visa, Diners i American Express kartice).

b. Plaćanje unaprijed bankovnim transferom

Prilikom plaćanja unaprijed potebno je iznos računa uplatiti na naš bankovni račun i to u roku od 7 dana od dana primitka potvrde narudžbe. Roba će biti poslana tek nakon primitka uplate. Ako uplatu ne izvršite u cijelosti u roku od sedam dana od primitka potvrde narudžbe, otkazat ćemo Vašu narudžbu. Dodatne informacije o plaćanju unaprijed možete pronaći u našoj pomoći.

c. Plaćanje putem servisa ApplePay

Apple Pay dostupan je kao način plaćanja za iOS uređaje u našoj mobilnoj aplikaciji i webshopu. Možete odabrati ovaj način plaćanja u području blagajne. Dostupan je putem Safarija i možete platiti pomoću povezane kartice za plaćanje. Plaćate izravno putem svog Apple računa. Nakon podnošenja narudžbe, bit ćete proslijeđeni Appleu radi autorizacije plaćanja vrijednosti narudžbe. Čim budemo obaviješteni o Vašoj autorizaciji, otprema počinje - ovisno o vremenu otpreme navedenom uz robu. Ovisno o načinu plaćanja uplaćenom na Apple Pay, bit će terećen fakturiranim stvarnim iznosom uz oduzimanje svih popusta, vaučera itd. odmah nakon slanja.

d. Plaćanje pouzećem

Kupac plaća za naručenu robu isključivo prilikom osobnog preuzimanja ili dostavljaču u poštanskom uredu.

Bankovni podaci:

zooplus SE

Zagrebačka banka d.d. Unicredit Group

IBAN: HR1023600001102357757

SWIFT (BIC): ZABAHR2X

2. Bonovi

Prilikom iskorištavanja promotivnih bonova treba paziti na specifično važeće uvjete korištenja . Odgovarajuće informacije se nalaze na bonovima.

3. Zatezne kamate i druge zatezne štete

Ako kupac kasni s plaćanjem, na kupoprodajnu cijenu obračunavaju se kamate po zakonskoj zateznoj kamati tijekom razdoblja kašnjenja. Zooplus zadržava pravo zahtijevati veću naknadu štete u slučaju neispunjavanja obveza uz dokaz.

4. Računi

Zooplus ima pravo izdati kupcu elektronički račun. Elektroničke račune kupci će primiti putem e-maila u PDF formatu. Fakturirani porez na promet proizvoda i usluga ne daje kupcu pravo na odbitak pretporeza.

9. Zaštita osobnih podataka

Zooplus shvaća zaštitu podataka svojih kupaca ozbiljno. Izjava o zaštiti podataka u zooplusu je dostupna ovdje.

10. Marketing i komunikacija s klijentima

Ako kupac sklopi sa zooplusom ugovor o kupnji proizvoda ili usluge i pritom navede svoju adresu e-pošte, zooplus je ima pravo koristiti za izravno oglašavanje svojih sličnih proizvoda ili usluga.

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati pravo korištenja adrese e-pošte u tu svrhu, bez ikakvih troškova osim troškova slanja prema redovnoj tarifi. U svakoj e-poruci se nalazi poveznica za odjavu pretplate. Alternativno, prigovor se može izjaviti u bilo kojem trenutku e-porukom na service@zooplus.hr.

11. Vlasnik web trgovine

zooplus SE

Sonnenstraße 15 80331 München

predstavlja Upravni odbor:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stefan Götz

Sjedište društva: München

Općinski sud München, HRB 273759

Matični broj DE 200 164 421

12. zooplus Relax

1. Opće odredbe

Program zooplus Relax (dalje u tekstu: Relax) kupcima omogućuje automatizirane narudžbe artikala na koje se moguće pretplatiti u redovitim intervalima, bez potrebe za time da ponavljaju ručni unos. Artikli na privremenoj akciji nisu obuhvaćeni programom Relax.

Narudžbe koje su već potvrđene ili zaključene, a obuhvaćaju i artikl na koji se moguće pretplatiti, moguće je pretvoriti u Relax narudžbe u korisničkom računu, pod „Moje narudžbe”.

Svaka automatizirana narudžba u sklopu programa Relax predstavlja obvezujuću ponudu zooplusu za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Ugovor sa zooplusom stupa na snagu tek kad zooplus naručeni artikl pošalje kupcu i slanje kupcu potvrdi dodatnom porukom e-pošte unutar pet radnih dana od pristizanja automatske narudžbe (potvrda o slanju). Ako kupac unutar gore navedenog roka ne primi potvrdu o slanju, ugovor sa zooplusom nije stupio na snagu.

Prije obrade automatizirane narudžbe, zooplus će kupcu poslati podsjetnik porukom e-pošte, koji mu omogućuje storniranje ili izmjenu narudžbe.

2. Relax popust

zooplus omogućuje Relax popust na uobičajenu, dnevnu cijenu posebnih artikala. Informacije o visini popusta za artikle na koje se moguće pretplatiti dostupne su na stranici „zooplus Relax”. Relax popust koji će kupcu biti omogućen onaj je popust koji u trenutku obrade narudžbe vrijedi za proizvode na koje se moguće pretplatiti. Određene pojedinosti o pretplati i proizvodima (uključujući cijenu, popust i dostupnost) mogu se promijeniti s vremenom. Svaka Relax narudžba podliježe pojedinostima o pretplati i proizvodu koje tada vrijede. zooplus stoga zadržava pravo na promjenu Relax popusta u svakom trenutku. Relax popust nije moguće kombinirati s drugim popustima.

3. Dostupnost artikala

Ako naručeni artikl nije dostupan na predviđeni datum dostave, narudžba tog artikla automatski se stornira.

4. Trajanje, izmjene i prestanak

Program Relax nema najmanje vrijeme trajanja. Dostavne intervale moguće je slobodno odabrati u tjednima, ali moraju iznositi najmanje tri (3) i smiju iznositi najviše dvanaest (12) tjedana. Izmjene, prekidi i otkazivanje programa Relax mogući su u korisničkom računu pod „Moj Relax” u svakom trenutku. zooplus ove uvjete programa Relax može promijeniti u bilo koje vrijeme time što na će na mrežnoj stranici zooplus.hr objaviti izmijenjene uvjete i unaprijed obavijesti kupca o njima u slučaju relevantnih promjena. Nastavkom sudjelovanja u programu Relax, kupac pristaje na te izmjene. Ako kupac nije suglasan s nekima od tih izmjena, mora stornirati svoje sudjelovanje u programu Relax. Više informacija o tome kako stornirati sudjelovanje u programu Relax pronađite ovdje. zooplus ima pravo na prekid programa u svakom trenutku bez navođenja razloga u pisanom ili tekstualnom obliku.

5. Načini plaćanja

Artikle naručene u sklopu programa Relax moguće je platiti isključivo po računu / izravnim terećenjem, pouzećem, kreditnom karticom te putem servisa PayPal. Preduvjet za plaćanje pouzećem, po računu / izravnim terećenjem, kreditnom karticom te putem servisa PayPal su aktualni i potpuni podaci u korisničkom računu.

6. Ostale odredbe

Ako se jedna od odredbi ovih općih uvjeta u trenutačno važećem obliku pokaže nevažećom, ništavnom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, to ne utječe na valjanost i provedivost preostalih uvjeta i pravila.

13. zooBodovi - zooplus nagradni bonus program

Registracijom uz prvu narudžbu kupac kreira i "Moj zooplus račun" te svaki registrirani kupac automatski ostvaruje i pravo sudjelovanja u besplatnom zooplus bonus programu. Detalje i uvjete sudjelovanja u nagradnom bonus programu pronađite ovdje.

Email adresa koja je ostavljena prilikom registracije, korist će se za informiranje kupca o statusu i iznosu nagradnih bodova. Svaki kupac u bilo kojem trenutku, bez ikakve naknade, ima pravo prigovora na korištenje email adrese.  

14. Internetsko rješavanje sporova za potrošače

Službena web stranica Europske komisije za internetsko rješavanje sporova dostupna je na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Neki su trgovci prema zakonu obvezni sudjelovati, ali ovo se ne odnosi na zooplus. zooplus nije dužan ni voljan sudjelovati u shemi rješavanja sporova.

15. Završna odredba

Ako je jedna odredba ovih općih uvjeta poslovanja nevažeća, ugovor ostaje svejedno važeći. Ovdje vrijedi njemačko pravo pod isključenjem UN zakona o trgovini (CISG).

16. Print verzija općih uvjeta poslovanja

S klikom na poveznicu "print verzija općih uvjeta poslovanja" kupac ima mogućnost da dobije verziju ovih općih uvjeta poslovanja prikladnu za printanje. Nju može isprintati ili pohraniti lokalno.

Stanje ovih općih uvjeta poslovanja: 18.04.2024.