Dodavanje živih bakterija

Vrlo aktivne, žive bakterijske kulture za optimalnu vrijednost vode i zdrave ribice i biljke. Pomoću ovih preparata se brinete za svježi biološki polet u akvariju jer se žive bakterije brinu za optimiziranu razgradnju štetnih tvari.

0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata