Njega vode

Voda je najvažnija za stanovnike Vašeg ribnjaka jer zdravlje biljaka i životinja najviše ovisi o kvaliteti vode. Radi toga obratite pažnju na pravilnu njegu vode u ribnjaku. U zooplusu ćete naći odgovarajuće proizvode za zdrav i živahan ribnjak.

0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata
0 - 0 od 0 rezultata