Uvjeti sudjelovanja u zooplus planu štednje

Za zooplus plan uštede vrijede između kupca i zooplusa sljedeći uvjeti sudjelovanja u trenutno važećoj verziji u trenutku sklapanja ugovora: 

1. Sudjelovanje

Za sudjelovanje su ovlašteni samo kupci odabrani od zooplusa u pravno sposobnoj dobi, koji su na stranici www.zooplus.hr registrirani s hrvatskom adresom. Pri registraciji je obavezno navesti ispravne i potpune osobne podatke. Kupac je obvezan držati osobne ulazne podatke povjerljivima i zabraniti pristup trećoj strani. Ne postoji pravo na sudjelovanje. Izbor pripada isključivo zooplusu.

2. Sklapanje ugovora

Ponuda za izbor plana štednje u pregledu narudžbe je neobvezna. Tek nakon izbora ponuđene varijante Plana štednje i pritiskom na dugme „kupi“ ponuda postaje obvezujuća. Nakon toga kupac dobiva automatsku potvrdu primitka naruždbe zajedno s e-mailom potvrde Plana štednje. Ova automatska potvrda narudžbe još uvijek ne predstavlja prihvaćanje ponude. Ugovor sa zooplusom postaje važeći kada zooplus potvrdi aktivaciju naručenog Plana štednje s drugim e-mailom. Pri odabiru vrste plaćanja „plaćanje unaprijed“ ugovor sa zooplusom postaje važeći sa slanjem informacija za uplatu. Ove informacije za uplatu će kupcu biti poslane unutar 24 sata od primitka narudžbe.


3. Plan štednje

3.1 Općenito

Plan štednje je program unaprijed plaćenih popusta, koji se ostvaruje zajedno s kupnjom proizvoda. Kupnjom Plana štednje kupac, unutar određenog vremenskog perioda, ostvarujete određeni osnovni popust na narudžbe u internetskoj trgovini zooplus.hr. Ovisno o odabranom Planu štednje, kupac također prima fiksni popust na odabrane proizvode ili marke (tzv. Premium popust) u roku navedenom u Planu štednje. Osnovni popust ne dodaje se fiksnom popustu na odabrane proizvode ili marke.

Plan štednje odnosi se isključivo na privatne kupce, koji kupuju za pokrivanje osobnih potreba. Stoga kupac može godišnje naručiti robu u cjelokupnoj vrijednosti od maksimalno 20 000 kn (uključujući troškove dostave i slanja i prije obračuna popusta). Korištenje za komercijalne svrhe nije dopušteno. Zooplus zadržava pravo ne prihvćanja ugovorne ponude za one ponude za koje se smatra da im je svrha komercijalna preprodaja robe.

Odabrani Plan štednje vrijedi samo za zooplus račun za koji je naručen. Plan štednje ne može se prenijeti na drugi korisnički račun. Po jednom korisničkom računu može se zaključiti samo jedan Plan štednje.

3.2 Cijene i troškovi slanja

Popust se prema odabranoj varijanti Plana štednje može koristiti pri svakoj narudžbi. Popust se obračunava prije obračuna dostave. Plan štednje nije moguće kombinirati s ostalim popustima i kuponima postavljenima u korisničkom računu.

Isplata ušteđenog iznosa u gotovini nije moguća.

Artikli koji su označeni kao izuzeti od Plana štednje nisu uključeni u popust. Zooplus si uzima za pravo izuzeti određene artikle od popusta bez navoda razloga.

3.3 Trajanje

Plan štednje traje onoliko koliko je navedeno u odabranoj varijanti Plana štednje i s istekom vremenskog perioda automatski završava. O isteku postojećeg Plana štednje kupać će biti obaviješten putem e-mail adrese koju je dao prilikom kupnje Plana štednje, a najkasnije 42 dana prije isteka postojećeg Plana štednje i na dan isteka posotjećeg Plana štednje.Produljenje plana štednje moguće je samo ako zooplus sam to ponudi kupcu. Pravo na to ne postoji.

3.4 Cijene i troškovi slanja

Cijene u trenutku narudžbe su one važeće. One sadrže PDV (25%).

Za samo naručivanje Plana štednje ne dolazi do naplate troškova dostave i slanja.

3.5 Plaćanje, dospijeće, kašnjenje

Mogućnosti plaćanja Plana štednje su iste kao one za plaćanje robe.

Plan štednje možete platiti kreditnom karticom ili plaćanjem unaprijed. zooplus zadržava pravo u pojedinim slučajevima prihvatiti samo određene vrste plaćanja.

Plaćanje unaprijed

Kod plaćanja unaprijed se iznos računa treba podmiriti uplatom na dolje navedeni račun unutar 7 dana od primitka podataka za uplatu. Poštovanje roka za uplatu se vidi primitkom iznosa računa na računu zooplusa. U slučaju da se ne poštuje rok uplate od 7 dana, narudžba će se stornirati.

Bankovni podaci

Vlasnik računa: zooplus SE

Banka: Zagrebačka banka d.d.Unicredit Group

IBAN: HR1023600001102357757

BIC (SWIFT): ZABAHR2X

Plaćanje kreditnom karticom

Kod plaćanja kreditnom karticom skidanje s računa se odvija u roku jednog tjedna nakon slanja Plana uštede.

Informirajte se o našim sigurnosnim standardima i uvjetima plaćanja. Opcije plaćanja za ostale zemlje pronađite na informacije o zemljama.

3.6 Informacije o stanju plana štednje

U dijelu „Moj zooplus“ možete svakovremeno biti informirani o Vašem Planu štednje.

4. Pravo na povrat

Obavijest o pravu na povrat

Vaše ugovorno izjašenjenje možete unutar 14 dana opozvati bez navoda razloga u tekstualnom obliku (npr. pismo, e-mail). Rok počinje nakon primitka ove obavijesti u tekstualnom obliku, ali ne prije sklapanja ugovora i ne prije ispunjenja naših informacijskih obveza prema članku 246b § 2 odj. 1 povezanog s § 1 odj. 1 broj 7 do 12, 15 i 19 te članku 248 § 13 odjeljak 1 EGBGB. Poštivanje roka povrata se postiže pravovremenim slanjem opoziva.

Opoziv se šalje na:

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Za Vaš opoziv Vas molimo da se obratite našoj službi za korisnike. Za to koristite kontaktni obrazac.

Posljedice povrata

U slučaju uspješnog povrata obje strane moraju osigurati povratak primljenih usluga. Dužni ste platiti naknadu za korištene usluge, ako ste bili upućeni na ove pravne posljedice prije podnošenja ugovorne izjave i izričito prihvatili početak provedbe protuusluga prije isteka roka za povrat. U slučaju da postoji obveza plaćanja zamjenske vrijednosti, može se dogoditi da morate ispuniti ugovorne obveze plaćanja u vremenskom periodu do povrata. Vaše pravo na povrat se ukida prijevremeno, kada obje strane u potpunosti ispune ugovor na Vašu izričitu želju, prije nego ste iskoristili svoje pravo na povrat. Obveze za nadoknadu plaćanja se moraju ispuniti u roku 30 dana. Rok za Vas počinje slanjem Vašeg izjašnjenja o opozivu, a za nas s njenim primitkom.

Kraj obavijesti o pravu na povrat.

5. Zaštita podataka

Kako biste saznali više o zaštiti podataka, molimo Vas pročitajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

 

6. Raskidanje ugovora

a. Kupac može uvijek raskinuti ugovor s trenutnim djelovanjem bez navoda razloga. Ugovor se može raskinuti ili slanjem e-maila na service@zooplus.hr ili poštanski na zooplus adresu. U ovom slučaju nemate pravo na povrat plaćenog iznosa za Plan štednje.

b. zooplus si uzima za pravo trenutačno raskinuti ugovor iz važnog razloga. Razlozi za raskidanje ugovora su sljedeći:

  • ne poštivanje uvjeta sudjelovanja u Planu uštede ili ostalih ugovornih uvjeta;
  • navođenje nepotpunih ili lažnih podataka.

Raskidanje ugovora se odvija elektroničkom poštom. Sa primitkom zahtjeva za raskidanja, zooplus deaktivira Plan štednje kupca.

7. Promjena uvjeta

zooplus zadržava pravo na jednostranu promjenu ili nadopunu uvjeta ugovora ukoliko je to potrebno za uklanjanje naknadno nastalih ekvivalentnih smetnji ili za prilagođavanje na promjenjene, zakonske ili tehničke uvjete. Suprotno općem vjerovanju kupac pritom nije u nepovoljnom položaju.

zooplus će Vas obavijestiti o prilagodbi sadržaja promjenjenih pravila putem e-maila. Promjena će biti dijelom ugovora osim ako u roku 2 tjedna nakon primitka obavijesti o promjeni u ugovornom odnosu joj ne proturiječite u pismenom ili tekstualnom obliku.

8. Voditelj web trgovine

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Zastupaju:

Geoffroy Lefebvre

Andreas Maueröder

Sjedište društva: München

Općinski sud München, HRB 273759

Matični broj DE 200 164 421

9. Služba za korisnike

Kontaktirajte našu službu za korisnike preko

kontaktnog obrasca

(24/7).

10. Završna odredba

Ovaj ugovor ostaje na snazi i u slučaju da odredbe ovih uvjeta sudjelovanja postanu djelomično ili u potpunosti nepravovaljane. Na mjesto nepravovaljanih ili nepostojećih odredbi dolaze zakonski propisi.

Ovdje vrijedi njemačko pravo pod isključenjem UN-ovog prava o trgovini (CISG). Ovaj izbor zakona vrijedi samo utoliko ako se odobrena zaštita oduzima u državi u kojoj kupac ima prijavljeno prebivalište u vrijeme narudžbe.

Osim toga, opći uvjeti primjenjuju se na sve narudžbe i isporuke između zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 München i njegovih kupaca putem internetske trgovine www.zooplus.hr. Pojedinosti općih uvjeta možete pronaći ovdje.

11. Print verzija uvjeta sudjelovanja

Pritiskom na poveznicu „uvjeti sudjelovanja“ imate mogućnost primiti print verziju uvjeta sudjelovanja. Nju možete ispisati ili pohraniti na Vaše računalo.

Dana: 23.07.2021. godine