Uvjeti korištenja

Navedeni uvjeti korištenja primjenjuju se za vaš online korisnički račun kod zooplusa (u nastavku: „zooplus korisnički račun”), uslugu koju pruža zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Njemačka (u nastavku „zooplus“).

Registracija i korištenje zooplus korisničkog računa namijenjeni su isključivo privatnim kupcima s prebivalištem na području Europske unije, Švicarske, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva. Registracijom kod zooplusa i korištenjem zooplus korisničkog računa te drugih usluga zooplusa pristajete na sljedeće uvjete korištenja:

I. zooplus korisnički račun 

1. Registracija

1.1 zooplus korisnički račun namijenjen fizičkim osobama koje su registrirane imenom. Zbog toga je prije korištenja nužna registracija. Korisnik mora unijeti točne podatke u obvezna polja internetskog obrasca. Nije dopušteno navođenje imena ili adresa trećih osoba ili pseudonima. Nakon registracije korisnik može pristupiti svojem zooplus korisničkom računu unosom svojih pristupnih podataka (adrese e-pošte i lozinke). Svoje podatke korisnik može upotrebljavati za pristup drugim uslugama zooplusa.

1.2 Registracija je dopuštena samo punoljetnim osobama. Svaki korisnik smije imati samo jedan zooplus korisnički račun. 

2. Upotreba

2.1 Nakon registracije korisnik ima pristup korisničkom računu gdje može pronaći razne informacije. To obuhvaća npr. pregled narudžbe, status narudžbe, pregled računa, liste želja, preporuke proizvoda kao i osobne podatke i informacije o drugim uslugama zooplusa. Korisnici također mogu unijeti više adresa za dostavu te brzo i jednostavno upravljati svojim podacima.

2.2 Korisnik ne smije drugim osobama davati podatke kao što su korisničko ime i lozinka. Korisnik ih treba čuvati od trećih osoba te ih zaštititi od neovlaštena pristupa. Ako uoči bilo kakvu zloupotrebu svojih pristupnih podataka, dužan je bez odgađanja obavijestiti zooplus kako bi zooplus mogao poduzeti odgovarajuće mjere.

2.3 Korisnik je odgovoran za bilo kakvu zloupotrebu svojih pristupnih podataka. To se osobito odnosi na neovlašteno otkrivanje i nepravilno pohranjivanje podataka za prijavu, što može biti uzrok zloupotrebe.

2.4 Korisnik jamči da se neće koristiti softverima ili programiranjem koje bi moglo mijenjati ili narušavati funkciju ili dostupnost računa ili usluga zooplusa (osobito aplikacije zooplusa) kao što su pokušaji hakiranja, brute force napadi, upotreba ili slanje špijunskog softvera, virusa i računalnih crva. Korisnik je obvezan postupiti prema obavijestima ili uputama zooplusa vezanih uz upotrebu funkcija zooplus korisničkog računa ili usluga.

2.5 zooplus daje korisnicima na raspolaganje zooplus korisnički račun, besplatno i na neodređeno vrijeme. Međutim, zooplus zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga isključiti pojedine korisnike iz postupka registracije ili upotrebe zooplus računa, ukinuti ili izmijeniti zooplus korisnički račun u cijelosti ili pojedine usluge. 

3. Odgovornost

3.1 zooplus nije odgovoran za nesmetanu dostupnost internetske stranice i usluga zooplusa (osobito aplikacije zooplus).

3.2 zooplus ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, ispravnost, cjelovitost i kvalitetu ponuđenog sadržaja internetske stranice i usluga. Isključena je svaka odgovornost u vezi s upotrebom informacija ili oslanjanje na njihovu ispravnost osim ako zooplus ili njegovi posrednici nisu postupili s namjerom ili grubim nemarom. Isto se odnosi i na štete nastale zbog kvara softvera (aplikacija zooplus). To se također odnosi na neizravne štete, posljedične štete i izgubljenu dobit.

Ovo se izuzeće ne odnosi na ozljede, štete po život i zdravlje te u slučaju odgovornosti prema Zakonu o odgovornosti za proizvod i u slučaju povrede važnih ugovornih obveza (glavnih obveza). Glavne su obveze one obveze koje u prvom redu omogućuju pravilno izvršavanje ugovora i na čije se izvršenje ugovorni partner može osloniti.

3.3 U slučaju izravnih ili neizravnih prigovora na vanjske internetske stranice („poveznice“ ili „hiperpoveznice“) zooplus se ograđuje od njihova sadržaja. zooplus neće biti odgovoran za ove internetske stranice, niti za vanjske sadržaje. Odgovornost snosi isključivo pružatelj tih internetskih stranica ili osobe odgovorne za vanjski sadržaj. 

4. Izmjena zooplus korisničkog računa, usluga i uvjeta korištenja

4.1 zooplus može u bilo kojem trenutku izmijeniti funkcije zooplus korisničkog računa, zooplus usluga (osobito zooplus aplikacija, usluge My Pet Profile) te Uvjete korištenja kako bi uzeo u obzir promjene zakona, razlike između učinka i razmatranja koje mogu nastati naknadno ili rupe u zakonu. Promjena je također moguća kako bi se ponudile nove usluge, prilagodile ili ukinuli stare usluge. Također zooplus može ukinuti zooplus korisnički račun.

4.2 U slučaju izmjene, korisniku će e-poštom biti poslani novi Uvjeti korištenja. Novi se Uvjeti korištenja smatraju prihvaćenima ako im se korisnik nije usprotivio u pismenom obliku u roku od 15 dana nakon njihova primitka. Prigovor sa zahtjevom za brisanjem zooplus korisničkog računa može se podnijeti putem korisničke službe zooplusa ili pismenim prigovorom. zooplus će korisnika obavijestiti o pravu na prigovor u obavijesti o promjeni i o tome da će se promjene smatrati prihvaćenima ako korisnik u roku od 15 dana od primitka obavijesti ne prigovori pismenim putem.

U slučaju prigovora, korisnički račun bit će izbrisan dva tjedna nakon isteka razdoblja prigovora, a korisnički ugovor raskinut. Brisanjem korisničkog računa automatski će se prekinuti i mogućnost korištenja ostalih zooplus usluga. 

5. Brisanje i ukidanje

5.1 zooplus može izbrisati korisnikov zooplus korisnički račun i potpuno raskinuti korisnički ugovor ili prekinuti sudjelovanje korisnika u usluzi ako korisnik krši navedene Uvjete korištenja ili ako zooplus ima druge opravdane razloge (osobito osnovanu sumnju na manipulaciju (višestruke registracije), zloupotrebu podataka ili identiteta, prijevaru ili upotrebu u komercijalne svrhe ili narudžbe u količinama koje nisu uobičajene za kućanstvo). Ako je zooplus izbrisao korisnički račun i/ili ukinuo pravo sudjelovanja korisnika u jednoj ili više usluga, korisnik se ne može ponovno registrirati bez izričitog pristanka zooplusa.

5.2 Korisnik u bilo kojem trenutku može izbrisati zooplus korisnički račun i/ili otkazati jednu ili više usluga.

5.3 Brisanje zooplus korisničkog računa onemogućit će korisniku sudjelovanje u ostalim uslugama. To također znači da se korisnik više neće moći koristiti npr. Zooplus aplikacijom te da će isteći zooBodovi ili drugi popusti koje je prikupio. 

II. Profil kućnog ljubimca

Program Profil kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu „Profil kućnog ljubimca“) jedna je od usluga koju nudi zooplus. Ukupno možete stvoriti do 10 profila za kućne ljubimce. U bilo kojem trenutku možete urediti ili izbrisati profil svojeg kućnog ljubimca. zooplus korisnički račun ostat će na snazi bez obzira na izradu Profila kućnog ljubimca sve dok ga korisnik ili zooplus ne izbrišu.