Pravila privatnosti korisničke službe

1. Služba za korisnike

1.1 Predmet i svrha obrade podataka

Poštovani kupci zooplusa, dragi posjetitelji naše internetske stranice, zaštita vaših podataka nam je izrazito važna. Sljedećim točkama želimo vas informirati o podacima koje prikupljamo i obrađujemo dok se koristite uslugama naše službe za korisnike. Tvrtka odgovorna za obradu osobnih podataka tijekom korištenja usluga službe za korisnike je tvrtka Zooplus SE (u daljnjem tekstu: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München. Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem našeg Privacy portala:

Imam zooplus korisnički račun

Nemam zooplus korisnički račun

Imate mogućnost kontaktirati nas putem pripremljenog kontakt obrasca ili telefonom. Ovdje obrađujemo podatke prikupljene samo kako bismo odgovorili na vaše nedoumice i upite te stupiti u kontakt s vama. U isto vrijeme, podaci se koriste za pristup profilu ako unesete svoj korisnički broj.

Pravna osnova za registrirane kupce: članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka

Pravna osnova za zainteresirane strane bez postojećeg korisničkog računa: članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka

Bilo kakav sadržaj razgovora snimit će se samo uz vaš pristanak (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka i isključivo u svrhu

a) obuke

b) kontrole kvalitete

c) sklapanja ugovora

1.2 Primatelj i trajanje obrade podataka

Nećemo prosljeđivati vaše podatke neovlaštenim trećim stranama. No za obradu upita, surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga (pružatelji usluga na području službe za korisnike) koji obrađuju pridružene podatke u skladu s našim uputama i na temelju sveobuhvatnog ugovora za obradu narudžbi (ili na temelju standardnih ugovornih odredbi EU-a).

Program službe za korisnike

Ti pružatelji usluga uključuju i tvrtku Freshworks, Inc.

Podaci će se automatski izbrisati čim se vaš zahtjev u potpunosti obradi i / ili odgovorimo na njega, ali najkasnije nakon 12 mjeseci. Ako ste kupac, sačuvat ćemo te podatke za vrijeme trajanja vašeg „moj-zooplus“ računa. Pružanje navedenih osobnih podataka nije zakonski niti ugovorno obvezno. Međutim, obrada zahtjeva nije moguća bez tih podataka.

2. Obrada podataka u ostvarivanju prava nositelja podataka

Ako odlučite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, vaše ćemo podatke obraditi odvojeno od ostalih aktivnosti obrade kako bismo obradili i ispunili vaš zahtjev.

U svrhu provjere identiteta potrebni su nam vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa i podaci o vašoj narudžbi.

U svrhu ispunjenja: Kako bismo obradili vaš ovjereni zahtjev, trebat ćemo obraditi podatke koji se odnose na vas i koji su uključeni u zahtjev.

Pravna osnova: članak 6, (1) (c) GDPR-a.

Gore navedene podatke prenijet ćemo našem davatelju tehnoloških usluga Onetrust Technology Limited na temelju odgovarajućeg ugovora o obradi po narudžbi (članak 28. GDPR-a).

Ako u ovom kontekstu bude potrebno prenijeti vaše podatke izvan EU/EEA, to će se učiniti samo na temelju valjane odluke o primjerenosti ili sklopljenih standardnih ugovornih klauzula.

Bez obzira na postojeće podatke o kupcu ili narudžbi, sve ćemo podatke vezane uz vaš zahtjev pohraniti odvojeno u svrhu ispunjenja vaših prava kao nositelja podataka, te kako bismo osigurali dokumentaciju i obveze provjere (članak 5 (2) GDPR-a). Razdoblje skladištenja ovisi o relevantnim zakonskim zahtjevima.

3. Vaša prava

U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti potvrdu tvrtke zooplus o obradi vaših osobnih podataka i pravo na informacije o tim osobnim podacima. Osim toga, imate pravo na ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, kao i pravo prigovora na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ili povući svoj pristanak na obradu podataka ili zatražiti prijenos podataka.

Molimo pošaljite sve zahtjeve za informacije, opozive ili prigovore na obradu podataka e-poštom na adresu service@zooplus.hr ili našem službeniku za zaštitu podataka. Osim toga, imate pravo uložiti žalbu nadzornom tijelu u slučaju povrede zaštite podataka. Možete posjetiti naš Privacy portal u bilo koje vrijeme kako biste ostvarili svoja prava nositelja podataka:

Imam zooplus korisnički račun 

Nemam zooplus korisnički račun

4. Napomena o posebnom ulaganju prigovora

Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku na temelju članka 6. stavka 1. točke e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka, prigovor na temelju članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše podatke temeljem legitimnoga interesa, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako želite iskoristiti svoje pravo na prigovor, dovoljno je kontaktiranje putem e-adrese service@zooplus.hr ili našeg Privacy portala.