Opći uvjeti sudjelovanja u nagradnim natječajima na društvenim mrežama zooplus Hrvatska

Nagradni natječaji u tijeku

Nagradni natječaj "Ljetna avantura"

Uvjeti sudjelovanja na nagradnom natječaju Ljetna avantura

1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja LJETNA AVANTURA na Instagram i Facebook fan stranicama zooplusa Hrvatska je zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (u daljnjem tekstu: Organizator).

Natječaj ne podržava Facebook / Instagram i nema veze s Facebookom / Instagramom.

2. Uvjeti sudjelovanja

Svaka fizička osoba starija od 18 godina koja ima prebivalište u Hrvatskoj može sudjelovati besplatno i bez ikakve obveze kupnje. Od sudjelovanja su isključeni zaposlenici Organizatora i njihovi srodnici te zaposlenici tvrtki koje sudjeluju u ovom natječaju i njihovi srodnici. Sudjelovanje je moguće samo uz uključivanje ovih uvjeta sudjelovanja. Pravni postupak je isključen.

3. Razdoblje natječaja

Natječaj počinje 01.08.2023. i završava 07.08.2023. u 23:59 sati.

4. Implementacija i obrada

Sudionici moraju postaviti fotografiju svog ljubimca kako uživa u ljetu - sunča se, brčka u vodi, šeta,... u rubriku Profil ljubimca unutar Moj zooplus korisničkog računa.

Ne postoji pravo na sudjelovanje. Organizator zadržava pravo brisanja komentara / fotografija, posebice ako sadržaj ne zadovoljava uvjete natječaja i / ili je ksenofobne, seksualne i / ili nezakonite prirode.

Sudionik je suglasan da ga Organizator obavještava slanjem e-poruke u slučaju dobitka. Organizator će od sudionika tražiti da prihvati status dobitnika, a time i primitak nagrade na svoj zooplus račun. Ako pobjednik ne postupi prema uputama za preuzimanje nagrade u roku od 1 tjedna nakon primitka izravne obavijesti, bit će odabran novi pobjednik.

Organizator ima pravo prekinuti najtečaj u bilo kojem trenutku iz opravdanog razloga. Smatra se da takav razlog postoji osobito ako se na nedopušten način utjecalo ili se pokušalo utjecati na tijek nagradne igre. Osim toga, Organizator ima pravo produljiti natječaj ili ponuditi nagrade prije završetka natječaja.

5. Nagrada

Pobjednik će dobiti vaučer od 50 € popusta koji će iskoristiti u zooplusu do 31. prosinca 2023., a mi ćemo njegovu fotografiju objaviti na našim društvenim mrežama.

Odabrat će se ukupno 5 dobitnika.

Nagrade su neprenosive i dobitnik ih ne može isplatiti u gotovini niti zamijeniti. Organizator ima pravo zamijeniti predmetnu nagradu u kratkom roku.

Pobjedničke fotografije bit će odabrane prema sljedećim kriterijima:

- u rubrici Profil ljubimca unutar stranice Moj zooplus sudionik mora postaviti fotografiju ljubimca kako uživa u ljetu, sunča se, brčka u vodi, šeta

- na fotografiji mora biti motiv ljeta: voda, priroda, sunce, plaža

- sudionik mora biti prijavljen na newsletter

- sudionik treba prihvatiti prava na korištenje intelektualnog vlasništva i podataka o kućnim ljubimcima u rubrici Profil ljubimca

6. Isključenje odgovornosti

Za točnost podataka dostavljenih Organizatoru odgovorni su isključivo sudionici. Sudionik je odgovoran za sva potraživanja trećih strana ako upotrebljava materijal na koji ne posjeduje prava ili koji na drugi način krši važeće zakone. Organizator se oslobađa obveze naknade štete.

Odštetni zahtjevi protiv Organizatora u vezi s nagradnim natječajem isključeni su, u granicama zakonski dopuštenog, bez obzira na zakonsku osnovu, osim ako je Organizator namjerno ili nepažnjom prekršio zakonske obveze. Odgovornost za netočne podatke ili opise ponuđenih nagrada je, ako je to zakonski moguće, isključena. Nagrade se mogu razlikovati u svojoj prezentaciji od nagrada predstavljenih u promotivnim materijalima upotrijebljenim za ovaj natječaj.

Organizator nije odgovoran za pravovremenu obradu i prijenos prijavljenih vremena trajanja i osobnih podataka putem Facebook / Instagram fan stranice, bilo zbog tehničkog ili drugog kvara računala ili druge greške.

7. Pritužbe

Pritužbe u vezi s nagradnim natječajem mogu se podnijeti Organizatoru putem e-adrese: service@zooplus.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta navedenu u stavku 1. ovih Uvjeta. Organizator će odmah provjeriti pritužbu i odgovoriti pisanim putem ili e-porukom (ovisno o načinu kontakta koji su odabrali podnositelji pritužbe). Odgovor na pritužbu bit će dostavljen u roku od 14 dana od dana primitka pritužbe.

8. Zaštita podataka

U okviru ovog nagradnog natječaja Organizator će upotrijebiti vaše osobne podatke s vašeg zooplus korisničkog računa (ime, prezime i e-adresa) za vođenje nagradnog natječaja i za slanje nagrade u slučaju da ste odabrani kao pobjednik. Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaš pristanak (čl. 6.1.b GDPR-a) koji će biti zatražen putem e-poruke u slučaju da ste pobjednik. Dodatne informacije o zaštiti podataka možete pronaći ovdje.

9. Završne odredbe

Sudjelovanje u natječaju regulirano je zakonima Savezne Republike Njemačke, isključujući Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. U slučaju potrošača, ovaj izbor zakona primjenjuje se samo u mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

Ako bilo koja od ovih odredbi bude ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Umjesto nevaljane odredbe primjenjivat će se ona pravno dopuštena odredba koja je u gospodarskom smislu najbliža smislu i svrsi izraženoj u nevaljanoj odredbi. Isto vrijedi iu slučaju propusta ili nejasnoća u ovim Uvjetima sudjelovanja.

...

...