Naša predanost okolišu

 Naša predanost okolišu

Kao trgovac na internetu aktivan diljem Europe, vrlo ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za planet i želimo aktivno pridonijeti ostvarivanju globalnih ciljeva zaštite klime. Stoga redovito mjerimo svoj ugljični otisak u skladu sa standardima Protokola o stakleničkim plinovima i prema tome donosimo mjere uz pomoć kojih možemo izbjeći ili smanjiti emisiju.

Znanstvena istraživanja, poput trenutačne studije njemačke Savezne agencije za zaštitu prirode, pokazuju da u smislu emisije stakleničkih plinova internetska trgovina u većini slučajeva ima bolju ekološku ravnotežu od kupnje u fizičkoj trgovini u smislu emisije stakleničkih plinova. Velika količina vraćenih paketa jedan je aspekt internetske trgovine koji se često ističe kao osobito štetan za okoliš. Međutim, stopa povrata u zooplusu konstantno je ispod jedan posto, čime se značajno smanjuje povezani utjecaj na okoliš.

Izbjegavanje i smanjenje emisije CO₂

U zooplusu radimo na smanjenju emicije CO₂ u raznim područjima, kao na primjer:

 Učinkovita logistička mreža

Zahvaljujući gustoj mreži skladišta diljem Europe radi smanjivanja emisija u transportnoj logistici koristimo se kratkim rutama. Pritom sve više surađujemo s klimatski neutralnim logističkim partnerima koji npr. za dostavu koriste električna vozila.

 Ekološka rješenja za ambalažu

Naše su kartonske kutije, baš kao i materijal za punjenje, uglavnom izrađene od recikliranih materijala i mogu se kasnije ponovno upotrijebiti. Osim toga, kontinuirano testiramo ekološke inovacije proizvoda kako bismo upotrebu materijala učinili ekološki još prihvatljivijom.

 Standardizirana logistika

Upotrebljavamo ograničen broj standardnih veličina paketa visinu kojih prilagođavam sadržaju. Tako se štedi materijal za punjenje paketa, a prilikom transporta teretnim vozilima omogućuje se maksimalna iskoristivost teretnog prostora kako bi smanjilo potrebu za transportom.

 Ograničavanje otpada hrane

Pazimo kako ne bismo proizvodili nepotreban otpad, a prije svega kako ne bismo bespotrebno trošili hranu. Stoga raznim organizacijama za zaštitu životinja redovito doniramo onu hranu za životinje koja je još uvijek u besprijekornom stanju, a bliži se datumu oznake „najbolje upotrijebiti do”.

 Održivo postupanje s povratima

Vraćeni proizvodi iz asortimana opreme za kućne ljubimce obično se pripremaju za ponovnu prodaju. Proizvode koje ne možemo prodati, a koji se još mogu upotrebljavati doniramo. Uz pomoć rezervnih dijelova popravljamo oštećene proizvode kad god je to moguće kako ne bismo mijenjali cijeli proizvod.

 Obnovljivi izvori energije

Opskrba energijom raznih ureda i skladišta unutar naše mreže već je pokrivena obnovljivim izvorima energije. Primjerice, naš glavni ured u Münchenu opskrbljuje se 100 % zelenom električnom energijom.

Nadoknada emisije CO₂

zooplus podržava razne certificirane projekte zaštite klime kako bi se uravnotežili emisije koje nastaju u našem poslovanju. Uz kontinuirano smanjenje naših emisija, ulaganje u klimatske projekte važan je dio naših napora za smanjenje ugljika. Ovi projekti štede ili uklanjaju CO₂ iz atmosfere, smanjujući ukupni utjecaj na okoliš, bez obzira na lokaciju.

Zalaganje zooplusa

Kako bismo izbjegli emisiju štetnih stakleničkih plinova, podupiremo, primjerice, projekte zaštite klime koji promiču upotrebu obnovljivih izvora energije poput energije vjetra i hidroenergije ili projekte koji doprinose očuvanju šumskih područja sprječavanjem krčenja i tako čuvaju važne rezervoare ugljika. U sklopu projekata uklanjanja i skladištenja CO₂, zooplus promiče i proizvodnju biougljena iz bambusovog otpada koji trajno veže ugljik. Ovdje saznajte više o našoj posvećenosti pojedinačnim projektima kao i o našoj partnerskoj platformi Ceezer.

Osim doprinosa zaštiti klime, svi projekti doprinose postizanju 17 ciljeva održivog razvoja koje su postavili Ujedinjeni narodi. Tako se, primjerice, u skladu s mjerama zaštite klime stvaraju bolji zdravstveni uvjeti ili radna mjesta za lokalno stanovništvo.

Svi podržani projekti certificirani su prema međunarodnim standardima kao što su Gold Standard, Plan Vivo i Puro; projekti u ranoj fazi su barem u fazi predcertifikacije. Ovi neovisni standardi osiguravaju da projekti dokazivo štede CO2 i redovito ih provjeravaju revizori treće strane u pogledu njihovog utjecaja na klimu.

Često postavljana pitanja o kompenzaciji emisije CO₂

Što je doprinos zaštiti klime i što znači kompenzacija emisija CO₂?

Dobrovoljnim doprinosom zaštiti klime određena količina novca slijeva se u certificirani projekt zaštite klime koji dokazivo štedi emisije CO₂ ili ih uklanja iz atmosfere i skladišti. Tako se emisije CO₂ emitirane na jednom mjestu smanjuju drugdje u svijetu; općenito, emisije se kompenziraju. Temelji se na principu da je za atmosferu ključno da se ukupno emitira manje stakleničkih plinova, a ne prvenstveno tamo gdje su nastali. Uz kompenzaciju ugljika, ključno je kontinuirano izbjegavati i smanjivati emisije CO₂.

Što je projekt zaštite klime?

Projekti zaštite klime daju odlučujući doprinos u borbi protiv globalnog zatopljenja dokazivom uštedom stakleničkih plinova ili njihovim uklanjanjem iz atmosfere i skladištenjem. To se može postići, primjerice, zaštitom šuma, pošumljavanjem ili upotrebom obnovljivih izvora energije. Projekti moraju zadovoljiti međunarodno priznate standarde i moraju biti certificirani i provjereni prema strogim kriterijima kao što je Gold standard. Time se osigurava i redovito potvrđuje klimatski zaštitni učinak projekata.

Posebno je važno da su ovim projektima postavljene dodatne mjere zaštite klime kojih bez projekta ne bi bilo. Osim toga, doprinos smanjenju emisija CO₂ mora biti jasno mjerljiv. Za svaki projekt također mora biti zajamčeno da se ušteđene emisije CO₂ samo jednom kompenziraju i da se odgovarajući certifikati postupno ukidaju putem službenih registara.

Zašto bi se emisije CO₂ trebale kompenzirati?

U idealnom slučaju, prije svega treba izbjegavati nastanak emisija CO₂, primjerice, prebacivanjem opskrbe električnom energijom s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Tamo gdje izbjegavanje nije moguće, emisije bi se trebale smanjiti koliko god je to moguće. Primjerice, umjesto odlaska polunapunjenog kamiona dva uzastopna dana na put, emisija bi se mogla smanjiti odlaskom potpuno napunjenog kamiona drugi dan na put. Budući da obično nije moguće odmah potpuno izbjeći sve emisije, potrebno je kompenzirati sve preostale emisije.

Kako zooplus zna da projekti uistinu štede CO₂?

Projekti za izbjegavanje emisija stakleničkih plinova certificirani su u skladu s vodećim tržišnim standardima kao što je Gold standard i redovito ih potvrđuju neovisni ocjenjivači. To osigurava da razvoj i održavanje projekata funkcioniraju pouzdano i da projekti postižu obećane uštede emisija CO₂. Projekti usmjereni na uklanjanje stakleničkih plinova, od kojih se neki koriste potpuno novim tehnologijama, u fazi su predcertifikacije za jedan od međunarodnih standarda.