Opće informacije o zaštiti podataka (članak 13. GDPR-a) za ispitanike u anketi

1. Tko je odgovoran za obradu podataka i kome se možete obratiti?

zooplus SE, Sonnenstrasse 15, D-80331 Munich, Njemačka; e-pošta: service@zooplus.hr.

2. Mogu li prigovoriti obradi podataka ili povući svoj pristanak i ako mogu, kako?

U svakom trenutku možete opozvati privolu za obradu vaših podataka. Ako se želite povući iz sudjelovanja u anketama, pošaljite e-mail na: service@zooplus.hr, naznačujući svoj opoziv. Molimo imajte na umu da možemo anonimizirati vaše podatke nakon analiza te možda vas više nećemo moći identificirati u svrhu poštivanja prava ispitanika nakon toga.

3. Koji se podaci obrađuju i u koju svrhu?

Informacije o kupcu

ID narudžbe, ID (identifikacijski broj) primatelja, ID kupca i adresa e-pošte, ponašanje potrošača pri kupovini (ako ste prethodno kupovali kod nas)

Ovi će se podaci koristiti za komunikaciju i / ili slanje pogodnosti(?) pobjednicima/sudionicima. U nekim će se slučajevima ti podaci koristiti i za daljnju analizu podataka u svrhu segmentiranja kupaca.

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a 

Socijalno-demografski podaci

Navedene će se informacije koristiti za segmentaciju kupaca, na temelju analize skupine podataka koja je usmjerena na istraživanje sličnosti među sudionicima. Ne prikupljaju se osjetljivi osobni podaci.

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a 

Preferencije i mišljenja

Podaci će se obrađivati u svrhu stvaranja profila za različite segmente kupaca. Analiza će se provoditi samo na razini grupe.

Članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a 

4. S kim se podaci dijele i u koju svrhu?

Svi gore navedeni podaci podijelit će se sa sljedećim pružateljima usluga:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg Njemačka

u svrhu programiranje on-line upitnika, pružanje veza upitnika, usluge poslužitelja (hosting) upitnika, usluge dostavljanja podataka upitnika.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland:

u svrhu programiranje on-line upitnika, pružanje veza upitnika, usluge poslužitelja (hosting) upitnika, usluge dostavljanja podataka upitnika.

Optimalna radionica, razina 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Novi Zeland

u svrhu programiranje on-line upitnika, pružanje veza upitnika, usluge poslužitelja (hosting) upitnika, usluge dostavljanja podataka upitnika.

5. Postoji li prijenos podataka u treću zemlju?

Ne

6. Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Rezultati upitnika mogu se koristiti za analizu u kombinaciji s vašim osobnim podacima (ID primatelja / ID kupca / adresa e-pošte / ponašanje prilikom kupovine), osim ako u međuvremenu na povučete danu privolu za obradu podataka. U tom slučaju vaši će podaci biti anonimizirani za dugoročno pohranjivanje.

U određenim anketama može se prikupiti ID narudžbe i on neće biti anonimiziran za dugotrajnu pohranu.

7. Je li pružanje osobnih podataka potrebno iz pravnih ili ugovornih razloga?

Ne

8. Postoji li automatsko donošenje odluka na temelju vaših osobnih podataka ili profiliranja prema članku 22?

Ne

9. Koja prava imate?

Imate pravo u svakom trenutku zatražiti potvrdu od zooplus-a o tome obrađujemo li vaše osobne podatke i pravo na informacije o tim osobnim podacima. Također, imate pravo na ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, kao i pravo u svakom trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka ili opozvati svoj pristanak za obradu podataka ili zatražiti prijenos podataka. Za bilo kakve informacije ili zahtjeve, opozive ili prigovore na obradu podataka, molimo pošaljite e-poštu našem službeniku za zaštitu podataka ili na gore navedene kontaktne podatke. Uz to, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu u slučaju kršenje privatnosti.

10. Posebne informacije o pravu na prigovor

1. Pravo prigovora za pojedinačan slučaj

Imate pravo, zbog vlastitih razloga, u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a. To se također primjenjuje na profiliranje na temelju ove odredbe u smislu čl. 4 br. 4 GDPR-a za savjetovanje s kupcima i korisničku uslugu te za potrebe prodaje. Ako podnesete prigovor, vaši osobni podaci više se neće obrađivati, osim ako zooplus ne dokaže da su razlozi za procesiranje opravdani i premašuju vaše interese, prava i slobode, ili je obrada potrebna u svrhu dokazivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

2. Pravo prigovora obradi podataka u svrhe izravnog marketinga

Zooplus također može obrađivati vaše podatke u svrhu izravnog marketinga, ukoliko je to dozvoljeno zakon. Pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u navedenu svrhu imate u bilo kojem trenutku, a da pritom ne nastaju drugi troškovi slanja osim onih određenih osnovnom tarifom. Prethodno se također odnosi i na profiliranje, ukoliko je isto povezano s izravnim marketingom. Ako se protivite obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe. Prigovor se može podnijeti u slobodnom oblika. Podaci za kontakt nalaze se u odjeljku 1.

11. Kako mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Munich, email: ph@hwdata.de.