Vaša košarica

Vaša košarica je nažalost prazna.

Besplatna dostava od Kn 299**

Propisi o uklanjanju otpada

Napomena o uklanjanju baterija i akumulatora
Upućujemo Vas na to da ste prema pravilniku o baterijama obvezni vratiti iskorištene baterije i akumulatore. One se ne bi smjele ukloniti u normalnom kućnom otpadu. Baterije i akumulatore možete ukloniti na to predviđenim sakupljalištima ili ih besplatno poslati na našu adresu:

zooplus AG
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau

Pritom obratite pozornost da ste dovoljno markirali pošiljku.

Baterije koje sadrže štetne tvari su obilježene znakom i kemijskim simbolom
- Cd (=baterija sadrži kadmij),
- Hg (=baterija sadrži živu) ili
- Pb (=baterija sadrži olovo).

Napomena o uklanjanju električnih uređaja
Električni i elektronski uređaji ne bi smjeli biti uklonjeni u normalnom kućnom otpadu. Oni bi se trebali ostaviti na zelenim otocima i skupljalištima starih uređaja.

Napomena o propisu za pakiranje
Obveze propisa o pakiranju se podrazumijevajući slijede i za to smo zaposlili odgovorno poduzeće za uklanjanje.